Datum för födelse och utgångsdatum, XX eller XXI-talet? [stängd]

2

När vi läser datum för maskinläsbar zon (MRZ) ser vi endast de två sista siffrorna i året. Finns det en regel att fastställa när ett sådant datum är 1900-talet eller 2000-talet? Det borde finnas något att kontrollera MRZ-validerare, men jag hittar inget.

Tack!

    
uppsättning Pablo D 09.11.2018 11:24

1 svar

0

I Bulgarien lägger de till exempel 40 till månads siffrorna.

Så om du är född efter år 2000, säg den 15 september 2005 får du:

054.915

(yy-mm-dd) där 49 är 40 + 9 månad = 49

Men det är förmodligen landet beroende.

    
svaret ges 09.11.2018 11:55