Term för en film som berättar mycket genom bakgrunden?

1

Jag skriver ett dokument om en film som utövar mycket social och kulturell kritik genom bakgrunden - saker som affischer, graffiti, väggmålningar och så vidare. De är inte centrala för historien (det är en kärlekshistoria), men de berättar en historia i sig själva och blir mycket relevanta när man tolkar filmen.

Finns det en term för denna typ av film?

    
uppsättning Pekka 웃 03.08.2015 11:12

1 svar

1

Jag tror att det här skulle vara en typ av script Symbology som bildar ett filmmotiv i bakgrunden. Det här skulle sannolikt placera det i filmen under rubriken symboler="ett objekt i en film som står för en idé, eller som har en andra meningsnivå till det, t.ex. ett fönster eller tåg = frihet, en ros = skönhet, en korsvägar = en beslutspunkt, etc., ju mer en symbol upprepas desto större är dess betydelse "enligt Filmvillkor Ordlista

    
svaret ges 03.10.2015 05:28