Är det OK att min AC gör squeaking och rattlande ljud?

1

Vill bara få några första tankar innan reparatören kommer. Jag har en 3-årig 2,5 ton Goodman AC-enhet. Jag satte temperaturen till 74 ° C igår kväll och vaknade till ett fint och kyligt hus. Ett udda ljud kom från utsidan - nästan en högkryckad pipning följt av en rattle och sedan slår enheten av. Flera sekunder senare slår enheten på och mönstret av squeak, rattle, shutdown fortsätter. Fläkten är inte hindrad och spinnar rent.

Det blåser fortfarande kall luft i huset och spolarna verkar fina och inte frysta. Några tankar?

    
uppsättning user18522 09.12.2013 20:15

1 svar

2

Alla mekaniska delar slits i tid. Kullagerna på din fläkt kan gå, eller det kan bara behöva lite smörjning. Innan du ringer till reparationsgruppen, försök ta bort enhetens yttre hölje och lägg till någon typ av Teflon-baserade smörjmedel till alla friktionsområden i rörliga delar.

    
svaret ges 12.12.2013 00:22