Du behöver clearance från ATC för att byta till ett annat tillvägagångssätt vid en icke-tornad flygplats?

19

När du kommer in på ett instrument tillvägagångssätt vid en olycklig flygplats, kommer tillvägagångssättet / centralkontrollen att rensa dig för tillvägagångssättet och godkänna din frekvensbyte till CTAF.

När du väl har rensats för ett visst tillvägagångssätt och ändrat frekvenser, måste du, om du bestämmer dig senare, avvika från det planerade tillvägagångssättet (dvs. sidsteg eller cirkel istället för rakt in) behöver du få ett reviderat godkännande från inflytningsregulator eller är clearance för sidesteg eller cirkulering underförstådd?

    
uppsättning newmanth 01.04.2014 22:33

1 svar

6

Citat från Handbok för instrumentprocedurer, sidan 4-6:

APPROACH CLEARANCE

The approach clearance provides guidance to a position from where you can execute the approach, and it also clears you to fly that approach. If only one approach pro- cedure exists, or if ATC authorizes you to execute the approach procedure of your choice, the clearance may be worded as simply as “… cleared for approach.” If ATC wants to restrict you to a specific approach, the controller names the approach in the clearance—for example, “…cleared ILS Runway 35 Right approach.”

When the landing will be made on a runway that is not aligned with the approach being flown, the controller may issue a circling approach clearance, such as “…cleared for VOR Runway 17 approach, circle to land Runway 23.”

Så om de namnger tillvägagångssättet, är du begränsad till det här tillvägagångssättet.

Jag sökte resten av boken för artiklar som specifikt relaterade till icke-tornad verksamhet och fann ingenting som motsatte sig det.

    
svaret ges 02.04.2014 08:20