Lär dig grunderna i kön och vad det innebär att vara avvikande

Kön hänvisar till beteendemässiga, kulturella och psykologiska egenskaper som vanligtvis förknippas med män och kvinnor. Denna uppfattning är emellertid begränsande eftersom människor till exempel kan vara manliga, kvinnliga, transpersoner, genderqueer, icke-binära, könsöverensstämmande eller agender.

Grunderna för könsidentifiering

Det finns olika former av könsidentifiering, och medan vi vanligtvis identifierar oss med det kön som tilldelades oss vid födseln, slutar inte resan att upptäcka vårt kön där. Normalt avslöjas ens kön över tiden genom en utforskning av kropp, identitet och uttryck:

  • Kropp: Många människor associerar "man" med "penis" och "kvinna" med "vagina." Denna binära idé (baserad på ens reproduktionssystem) misslyckas dock med att inkludera andra biologiska förhållanden som lämpar sig för andra former av kön. Till exempel finns det forskning som visar hur våra hjärnor hjälper oss att definiera vår könsupplevelse, förutom kulturella normer som föreningen av maskulinitet och kvinnlighet med specifika fysiska egenskaper.
  • Identitet: Att definiera vårt eget kön är en del av vår könsidentitet, och att komma till den punkten innebär internt arbete. Oftast tror människor att det bara finns två kön - en pojke och en flicka. Det finns emellertid snabbt växande könsidentiteter utanför de som ges till oss genom tradition och födelse (känd som cisgender), som transgender (identifierar som det kön som inte matchar det kön som tilldelats vid födseln).
  • Uttryck: Könsuttryck är hur vi visar oss för världen genom kläder, hår och stilar. Eftersom kön tilldelas många fysiska saker och till och med aktiviteter är det möjligt att uttrycka dig genom olika preferenser på ett sätt som överensstämmer med vem du känner att du verkligen är. Den vanligaste könsföreningen är färgen rosa med tjejer och färgen blå för pojkar, men i modernare tider förändras saker.

Vad det innebär att vara könsavvikande

Med könsöverensstämmelse avses människor som inte följer samhällets regler om klädsel och aktiviteter för människor som baseras på deras biologiska kön och könsfördelning. En person som inte överensstämmer med könet kan välja att presentera varken tydligt manlig eller tydligt kvinna utan snarare som en könsfri individ. Vissa könsavvikare är transpersoner, homosexuella, lesbiska eller bisexuella. Andra identifierar sig inte med någon av dessa kategorier.

Det är också vanligt att människor överensstämmer med vissa könsmarkörer (som hur de klär sig) men att de överensstämmer med deras tilldelade kön på andra (som de pronomen de väljer att använda). I en värld som gillar att dela upp saker i klara "manliga" och "kvinnliga" rutor, är många människor könskonformistiska utan att anta könsöverensstämmelse som en identitet.

Att vara kön icke-binärt

Ibland används termen kön icke-binärt som ett paraplyuttryck som kan inkludera personer som är könsmässiga, agender- och könsfluida eller könsöverensstämmande. Andra gånger är det en egen identitet.

Termen kommer från tanken att de flesta ser kön som "binärt" eller uppdelat i två. Dessa uppdelningar presenteras i allmänhet som man och kvinna, man och kvinna, eller för barn, pojke och flicka. Den binära uppdelningen delar också upp människors könsuttryck i maskulint och feminint beteende. Vanligtvis har personer som identifierar sig som icke-binära kön könsidentiteter som inte passar in i könsbinären.

Att vara könsavvikande och transgender

Vissa människor som inte överensstämmer med könet kan identifiera sig som transpersoner, och andra inte. Transgender är ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och / eller könsuttryck skiljer sig från det som vanligtvis är associerat med det kön de tilldelades vid födseln. Transpersoner kan ha kroppar av ett kön, men en könsidentitet brukar förknippas med det andra.

Dessutom anser vissa människor sig varken män eller kvinnor. Andra identifierar sig som både män och kvinnor. Det är också möjligt att vara icke-binär och identifiera utanför de manliga / kvinnliga divisionerna, men ändå kunna identifiera sig med en tydlig könsidentitet.

Inte en "antingen eller" sak

Trots det faktum att många människor identifierar sig i en tydlig manlig eller kvinnlig uppdelning gör många andra det inte. Att erkänna olika sätt att individer kan uppleva kön kan hjälpa till att bekräfta människors identiteter och är ett mer exakt sätt att förstå kön. I slutändan kan könsöverensstämmelse vara en identitet, eller bara hur någon väljer att röra sig genom en mycket könsbestämd värld.