Outside Takfläktproblem: Ljus men ingen fläkt

1

Under vintern gick arbetsfläkten på mitt skärmdäck inte längre i drift. Det bifogade ljuset fungerar fortfarande korrekt, så det får definitivt ström, men fläkten kommer inte att fungera. Dra sladden resulterar i inget svar alls.

Vad kan jag göra för att försöka felsöka detta ytterligare? Är det ens värt tid / ansträngning att göra det, eller är det bäst att bara hoppa över för att ersätta hela fläkten?

    
uppsättning Jeffrey Blake 05.03.2011 18:57

1 svar

2

Det finns ett par saker du kan försöka fixa det innan du tänker på att få en ny fläkt:

Alla fans jag har sett kommer att göra ett litet brusande ljud när de är påslagna, oavsett om de rör sig eller inte: om du inte hörs det ljudet får du kanske inte ström till fläkten. Stäng av kretsen på servicepanelen, ta av fläkten från fästet i taket och kontrollera alla anslutningar. När allt är utcheckat, sätt tillbaka fläkten, sätt på strömmen och försök igen.

För det andra vrider fläkten lätt om du flyttar den för hand? Om den inte vrider lätt, är det något fel med mekaniken och motorn kan brinna ut och försöker vrida fläkten. Försök att spinna det några gånger för att befria det som stannar; Om det inte hjälper, tycker jag att det är dags för en ny fläkt.

    
svaret ges 05.03.2011 19:17