Byte av badrumsknapp från enkel till dubbelbrytare

1

Jag försökte byta ut min badrumsbyte så att ljuset och fläkten skulle springa på en separat strömbrytare. En av ledningarna har 3 ledningar. Vad gör jag med den röda?

    
uppsättning Joel Woodward 08.03.2015 00:30

1 svar

1

Du kopplar ena änden av den röda ledningen till en strömbrytare och den andra änden till fläkten.

    
svaret ges 08.03.2015 01:47