How att installera lamppost på däck [stängt]

1

Jag vill installera en lampa på lampa på mitt däcks utsida och styra den från en strömbrytare inuti bakdörren. Ljuset är cirka 20 meter från huset men det ligger också nära däcktrappan som kör hela däckens längd på 20 meter så att jag har enkel tillgång till under däcken. Jag planerar att köra ledningarna i rörledningen från huset till ljuset under däcket.
Vad behöver jag mer för att säkerställa att den uppfyller elektrisk kod?

    
uppsättning Darleta 24.02.2018 15:23

0 svar