Does IRC 2012 kod tillåter vattenledningar i yttervägg?

1

Nybyggnad, 2x6 yttervägg i en källarutgång. Går IRC-koden eller någon VVS-kod för att installera vatten och avloppsledningar i en yttervägg? Vi vill lägga en fåfänga sjunka mot en yttervägg i källaren. Huset är inte byggt ännu. Vi är i planeringsstadiet för blåttryck. Ingen entreprenör än. Vill inte planera för något vi inte kan ha.

    
uppsättning minmn 31.03.2017 14:05

0 svar