1990s sci fi antologi tv-serie

6

Försöker komma ihåg visningsnamnet. Det var centrerat runt en anonym flygplats. Episoder inkluderar att ha en klon. Att förändra fysiskt kön att se och försöka förstå vad som lever som det motsatta könet är som. En annan har att göra med en muromgärdad gemenskap utanför staden. Liksom 50 år sedan trodde några människor att världen skulle sluta. De satte upp sin överlevnadsförening. Det drivs av robotar. Huvudpersonen ett barn som bor där. De har vardera ett studentrum, ett mycket regementerat liv. Lärare och rektor är robotar.

    
uppsättning Crystal Walker 30.09.2016 21:23

1 svar

7

Det här låter som Välkommen till Paradox .

Episode 6 - "A wealthy old man has himself cloned so that he can transplant his brain into younger versions of himself. This would insure him perpetual youth and perhaps eternal life. His life gets an unexpected turn when the target clone begins to realize who he is and what he was created for."

                            

Episode 11 - "Technology has enabled the populace of Betaville to change ones sex as easily as changing ones clothes. So when Cleo Lawson finds that her husband is a philanderer she takes the opportunity to change her sex as a means to understanding what it is to be a man, and perhaps why her husband is the way he is."

                             

Episode 8 - "Hemeac is a student at a school run entirely by machines. Computer controlled androids teach the students mind expanding educational material as well as mechanical precision and computer logic. Unfortunately the Dean of Students is breaking down thus forcing Hemeac to react beyond his learning, but is the time to act too late?"

    
svaret ges 30.09.2016 21:27