Är sluten av Fassbinders "Welt am Draht" (World on a Wire) liknande "Simulacron-3", som den baserades på?

2

Fassbinder gjorde under 1970-talet en scifi som heter "Welt am Draht", inspirerad av "Simulacron-3" av Daniel F. Galouye. Jag läste aldrig boken. Om jag förstod / minns rätt, upptäcker filmens hjälte i slutet att den "riktiga" världen som han lyckades stiga upp är bara en värld på en tråd.

Har boken en liknande slut?

    
uppsättning UwF 02.06.2013 14:31

1 svar

2

Nej, i slutet av boken överför han till världen högre än hans ursprungliga och det handlar om det. Självklart har han ingen aning om att den värld han just angett är toppen eller inte, men det är aldrig riktigt eftersom det inte längre verkar vara så viktigt. Hans flickvän kunde älska honom, trots att han var en simulering och hela "Jag tror, därför är jag", verkar begreppet få full vikt i hans sinne.

    
svaret ges 04.11.2013 20:07