Hur länge är en argentinsk visum giltig?

1

Jag är en algerisk medborgare som bor i Frankrike, och jag skulle vilja besöka Argentina. Flyg är verkligen dyrt från Paris, men ibland finns det några riktiga bra erbjudanden.

Jag tänkte på att göra min visumansökan med en flygbokning (som inte är mitt riktiga flyg) och när min visum har utfärdats, ta nästa flyg till Argentina till ett rimligt pris.

Min oro är att jag är rädd att visumet bara skulle vara giltigt under vistelsetiden jag kommer att nämna i min ansökan (till exempel den 1 till 15 januari), så jag skulle vara skyldig att resa till Argentina under perioden som nämns i den fyllda formen!

Vet någon om Argentina utfärdar turistvisum i 3-6 månader som Schengen-staterna gör, eller om det är specifikt för perioden som nämns i formuläret?

    
uppsättning prompt223 26.09.2017 14:16

1 svar

1

Enligt Inrikesministeriets inrikesministerium utfärdas en turistvisum för upp till en period på tre månader, och kan förlängas i Argentina:

Tourists

ARTICLE 24 SECTION a) LAW 25,871, DECREE 616/2010

A foreigner who obtains from the National Immigration Office an admission in such character shall be considered a transient resident.

TOURIST: Any foreigner who enters the country for the purpose of rest or recreation, with a period of authorized stay of up to THREE (3) MONTHS EXTENDABLE FOR ANOTHER SIMILAR PERIOD.

EXTENSION: it can be done at the National Directorate of Migration, from 8 a.m. to 2:00 p.m., building 4 sector, extensions, or in the delegations and immigration offices in the interior of the country.

Requests for extension of residence, as well as the request for change of category or migratory subcategory, must be made within SIXTY (60) days prior to the expiration of the temporary residence and within TEN (10) days prior to the expiration of the term. temporary residence.

The foreigner who presents himself spontaneously and voluntarily within THIRTY (30) days of the expiration of the periods foreseen in the previous point, will suffer a surcharge of FIFTY PER CENT (50%) of the amount of the rate foreseen for the extension procedure of residence or for the change of category or subcategory of migration.

Requirements:

  • Valid passport or valid Identity Card, Identity Card, National Identity Document or Alien Registration Card (DEC CMC No. 37/14) (MERCOSUR and associated countries).
  • MERCOSUR renewal fee: $ 900. NON MERCOSUR $ 2700. Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay.
  • Current temporary residence *

  • The period of permanence has expired, SUCH RESIDENCE CAN NOT BE EXTENDED in order to leave the national territory, you must request an ENTRY ENTRY.

ENTRY OF DEPARTURE: can be processed at the National Directorate of Migration, from 8 to 20 hours, building 4 sector General Directorate of Migration Movement, or in the delegations and immigration offices in the interior of the country.

IMPORTANT: (10) consecutive days from the day following the date on which such authorization was issued, during that period you must leave the country; If this period expires, you must request a new exit authorization and pay again.

Requirements:

  • Valid passport, valid Identity Card or current National Identity Document of your country of origin, (the latter with the countries Brazil. , Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Venezuela, Ecuador and Colombia).
  • Enabling rate

See table of current rates
See more of Enabling Output

Mercosur består av fyra medlemsländer - Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay

    
svaret ges 04.08.2018 05:18