Story om språkvetenskap som avkodar främmande språk / skript [duplicat]

1

Jag kommer ihåg en novell eller kanske novella om en första kontakt. Krafterna på plats leder till en känd språkvetenskaplig (kvinnlig, iirc) och hennes team som hjälper till att kommunicera med utlänningar.

Arbetar utlänningarnas fysiologi, hon arbetar sin tankegång och representerar information. Det var viss visualisering involverad, men de kan faktiskt ha studerat "talat" språk.

Slutligen etablerades kommunikation och iirc började språkvetenaren också tänka i utländska mönster.

Jag verkar komma ihåg att läsa historien i Lightspeed tidningen de senaste åren, men jag kan inte hitta den. Det kan ha förekommit någon annanstans.

Har någon bättre minne än mig?

    
uppsättning Raphael 19.08.2015 14:18

1 svar

4

Är det möjligt att detta kan vara "Story of Your Life" av Ted Chiang enligt detta svar ? Det handlar om en kvinnlig lingvist som studerar ett främmande språk och börjar tänka i sina mönster. Det var i december 2012-utgåvan av Lightspeed (nummer 31).

En film, Ankomst släpptes i USA den 11 november , 2016, bara för framtida referens.

    
svaret ges 19.08.2015 14:30