Vad är syftet med summan spänningsövervakare?

4

Jag tittade på designdiagrammen för manöverdon. Varje kanal på manöverdonet är ansluten till en spänningsskillnadstransduktor. Givarutgångarna matas till en summespänningsmonitor. Jag kunde inte förstå dess syfte.

Hur kan summerad spänning finnas om det finns en enda sensor? Eller saknar jag något här?

    
uppsättning user2927392 31.03.2016 09:43

0 svar