Vad var tv-servern där de kom in i VR genom att placera en telefon på en dator?

6

Jag kommer ihåg flera år sedan (90-talet, troligt) det var den här TV-serien om den här killen (och senare några vänner) som av misstag upptäckte VR eller något, efter att ha pratat med någon i telefonen, placerade sedan telefonen ovanpå dator sak Jag tror att den första episoden hade killen, när i VR, på en buss med skrämmande människor. Han var också tvungen att röra ett visst objekt för att komma ut.
Jag tänkte på det här nyligen. Vem vet vad jag pratar om?

    
uppsättning Jesse Jashinsky 03.07.2018 15:38

1 svar

7

Visititeln var VR5 . Huvudpersonen var faktiskt en kvinnlig hackare som först kom in i VR5 (fem-sense VR) av misstag genom att sätta telefonen i örat när det var anslutet med ett akustiskt kopplat modem till en fjärrdator.

VR-världen var extra levande färger, förvrängd ljud och surrealistiska bilder. Jag kommer inte ihåg att hon måste röra något specifikt för att avsluta, men det var något hon hade att göra för att koppla från fjärrnätet.

    
svaret ges 03.07.2018 15:40