Last historia för att presentera luminiferous aether

4

Vi får många frågor här och frågar vad den första berättelsen av en viss typ är. Det här är ett exempel på en annan typ av fråga - den sista berättelsen av en viss typ.

Den luminiferous aether var ett försök att tänka på ett medium genom vilket elektromagnetiska vågor kunde föröka sig. Men i början av 1900-talet sattes aeter som en vetenskaplig teori för att vila, med speciell relativitet och andra teorier som erbjuder mer plausibla förklaringar av vågutbredning i vakuum.

Vad var sista science-fiction-berättelsen för att behandla luminiferousether som en legitim vetenskaplig teori?

Saker som inte räknas:

  • Moderna historier (om post WW2) som har luminiferous aether. De håller nästan säkert inte upp som en verklig fenomen. Undantaget skulle vara om någon förespråkare för aether som allvarlig teori har skrivit en sci-fi-bok.
  • Fantasihistorier som har något som heter aether, men som motsvarar mer av det klassiska elementet än 1900-talets teori.
uppsättning Adamant 27.04.2016 08:08

1 svar

4

I "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (1978) finns det hänvisningar till "subeter-radio" och "under-ether sens-o-matic".

Att misslyckas (som de är komedi) använde Doc Smith fortfarande eterbågar i Lensmen-böckerna på 1930-talet och 1940-talet.

"They can't see us—our ether wall is still up and their spy-rays can't get through it from the outside, you know." - Triplanetary, Chapter 7

    
svaret ges 28.04.2016 00:03