Var det realistiskt för Hannah att ha tillräckligt med styrka att skära sin andra underarm efter att ha klippt den första så djupt?

2

Var det realistiskt för Hannah att ha tillräckligt med styrka att skära sin andra underarm efter att ha klippt den första så djupt i 13 skäl till ? Kung Ecbert gjorde detsamma i vikingarna och jag undrade hur realistiskt det är.

    
uppsättning Nick Whitfield 30.07.2018 10:00

1 svar

4

Det är helt realistiskt (tyvärr)

Sometimes, characters want to end their own lives. It’s tragic, and it’s heartbreaking. And if you’re reading this and considering ending your own life, please don’t.

Problemet här är att skära tillräckligt djupt för att träffa artären så att blodförlusten blir så snabb att det inte är möjligt att stoppa om det inte är tillräckligt snabbt.

Vaddettagörintebrukarvaraattskäramuskler/senorsomutgårfråndenfaktiskastyrkan.

Ommanantarattkaraktärenkanklaraavsmärtaochblodflödetinteärtillräckligtförattorsakamedvetslöshet,ärdetmöjligtattslitabådaarmarna(detärnogfelaktigtatthänvisatillhandledernahär)innandegårutfrånsmärta/förlustavblod.

Mer information

    
svaret ges 30.07.2018 16:55