Does höjdmätarens inställning påverka vertikal vägledning i ett LPV-tillvägagångssätt?

8

Jag hade antagit under ett WAAS-tillvägagångssätt när GPS-enheten är i LPV-läge, både sidostyrning och vertikal vägledning genereras från GPS / WAAS-signaler och det pitot-statiska systemet bör inte ha någon inverkan på dess vertikala vägledning. Detta står i kontrast till LNAV / VNAV-tillvägagångssätt, där den vertikala vägledningen kommer från barometrisystemet, samma källa som höjdmätaren.

Men när jag läste RNAV (GPS) Z RWY 30 @ KHAF , kommer jag att få en annan DA om jag använder en annan höjdmätare inställning. Så, varför påverkar höjdmätarens inställningar till DA i ett LPV-tillvägagångssätt?

    
uppsättning skyoasis 28.02.2016 06:30

1 svar

7

Kort svar:

Nej, den vertikala komponenten av LPV-tillvägagångssättet är baserat på WAAS GPS-ingång, inte höjdmätaren eller barometrisystemet.

Längre svar:

Ditt antagande om LPV-prestanda är korrekt: Baro-VNAV används inte för LPV-tillvägagångssätt.

Vid varje typ av tillvägagångssätt med en Beslutshöjd (DA) är flygplanets ankomst till DA bestämd av pilots läsning av flygplanets känslig höjdmätare .

Om höjdmätaren är inställd på en höjdmätningsinställningsrapport från en avlägsen rapporteringsstation, SFO i det här fallet, kan DA ökas för att ge ytterligare höjdmarginal för att tillåta variation i lokalt atmosfärstryck.

Detta gäller för DA eller Minsta nedstigningshöjden (MDA) på vilket sätt som helst, huruvida ett GPS-tillvägagångssätt eller inte. Se MKT ILS 33 och MKT RNAV 15 för andra exempel på detta. Se följande utdrag ur Aeronautical Information Manual om altimeterinställningar för tillvägagångssätt (betoning mina):

5-4-5
a.
4. Approach minimums are based on the local altimeter setting for that airport, unless annotated otherwise; e.g., Oklahoma City/Will Rogers World approaches are based on having a Will Rogers World altimeter setting. When a different altimeter source is required, or more than one source is authorized, it will be annotated on the approach chart; e.g., use Sidney altimeter setting, if not received, use Scottsbluff altimeter setting. Approach minimums may be raised when a nonlocal altimeter source is authorized. When more than one altimeter source is authorized, and the minima are different, they will be shown by separate lines in the approach minima box or a note; e.g., use Manhattan altimeter setting; when not available use Salina altimeter setting and increase all MDAs 40 feet. When the altimeter must be obtained from a source other than air traffic a note will indicate the source; e.g., Obtain local altimeter setting on CTAF. When the altimeter setting(s) on which the approach is based is not available, the approach is not authorized. Baro−VNAV must be flown using the local altimeter setting only. Where no local altimeter is available, the LNAV/VNAV line will still be published for use by WAAS receivers with a note that Baro−VNAV is not authorized. When a local and at least one other altimeter setting source is authorized and the local altimeter is not available Baro−VNAV is not authorized; however, the LNAV/VNAV minima can still be used by WAAS receivers using the alternate altimeter setting source.

Observera att Baro-VNAV är en typ av VNAV-system som använder barometrisk altimetri som grund för vertikal navigationsprestanda. Ett LNAV / VNAV-tillvägagångssätt kan flyga med hjälp av WAAS-utrustning utan ett Baro-VNAV-system.

    
svaret ges 28.02.2016 08:36