Ar det avgifter för internationella flygningar som passerar genom ett annat lands luftrum?

5

När ett flygplan flyger över ett annat land finns det avgifter som är förknippade med ett sådant flyg? Jag tänker särskilt på internationella flygningar, men det kan också gälla flygningar med samma ursprungsland och destination som transiterar ett annat lands luftrum.

  • Finns det avgifter för att flyga genom ett annat lands luftrum i allmänhet?

  • Finns det avgifter för att flyga genom luftrummet som är kopplat till en flygplats i ett annat land?

uppsättning Ashen 08.02.2016 20:01

2 svar

6

De flesta länder har genomfört vägavgifter som faktureras till flygplan som flyter över deras territorium och därmed använder sin kontrollinfrastruktur. Dessa avgifter beräknas vanligen enligt avståndet och flygplanets vikt, små flygplan (t.ex. mindre än 2000 kg i Europa) kan undantas. De samlas in för varje flygning över territoriet, både nationellt och internationellt.

På samma sätt tar vissa länder ut terminalavgifter när flygplatskontrollinfrastrukturen används.

Dessa avgifter debiteras oftast för flygning enligt IFR (Instrument Flight Rules), inte VFR (Visual Flight Rules).

I Europa är Eurocontrol-organisationen bemyndigad av stater att samla vägavgifter och terminalavgifter.

    
svaret ges 08.02.2016 22:07
0

här är ett exempel på de avgifter som man måste betala för att flyga i rumänskt luftrum. Navigera till publikationer, AIP, AIP, öppna kapitel GEN, avsnittet "Avgifter för flygplatser / helikoptrar och flygnavigeringstjänster".

    
svaret ges 16.02.2016 22:30