Math för beräkning av radienattacker [stängd]

1

Jag arbetar med att implementera SRD i Python (programmeringsspråk), men tyvärr är jag inte bra på matte. Jag är stumped med att räkna ut hur man beräknar alla de rutor som ligger inom räckvidd av en radie (eller kotte) attack.

Jag hittade Vad är en radie på ett kvadratiskt rutnät? , vilket ger en praktisk formel för att beräkna avståndet mellan kvadraterna (om en given kvadrat ligger inom intervallet). D = √ ((X * X) + (Y * Y))

Jag hoppas att det finns några matematiska whizzer här som kan hjälpa mig att komma med en formel!

rutnät detaljer:

Jag använder ett enkelt koordinatsystem, (x, y) som börjar med 0 som första raden upp och 0 som första kolumnen till vänster.

    
uppsättning James Lee Vann 25.11.2013 19:45

0 svar