Finns det publicerade regler för navigering och resa genom djungler?

12

Jag är intresserad av att utforma en del av min D & D-kampanj för att få en djungelmiljö som spelarna eventuellt behöver navigera vid någon tidpunkt.

Har D & D 5e publicerat regler för navigering och resa genom djungler?

    
uppsättning illustro 20.08.2018 13:05

1 svar

16

Det finns regler för djungler

Dungeon Master Guide har alla typer av regler som kan anpassas för djungler. Heta temperaturer (s. 110), quicksand (s. 110), sjukdomar (s. 256-257) fungerar alla dessa saker perfekt i en djungel.

Huvudfokus för de publicerade D & D-äventyren tenderar emellertid att vara svärdkusten, vilket är knappast på djungler. Om du vill gå djupare över djungelöverlevnaden, kolla inte Tomb of Annihilation kampanjboken, som innehåller mer detaljerade regler om vilken typ av mat du kan hitta i djungeln, hur mycket vatten du behöver dricka, och varför det är en hemsk idé att dricka från djungelströmmar.

    
svaret ges 20.08.2018 13:13