Close Garage Door?

1

Min fru insisterar att garaget ska vara stängt på sommaren, eftersom vi driver AC inuti.

Men när du lämnar garaget stängd når temperaturerna rostnivåer som är bättre lämpade för matlagning än levande. Jag tänker att värmen från ett slutet garage kommer att vara minst lika skadligt som att gå ut i garaget.

Vi bor i ett nytt hus med ordentligt isolerade dörrar och fönster.

Kommer du lämna dörren öppen ökar AC arbetsbelastningen - (och därmed räkningen)? Och om så är fallet - är det troligt att det blir en stor, medelstor eller liten ökning (relativt)?

    
uppsättning dgo 29.07.2015 00:55

1 svar

4

I den utsträckning det är viktigt (och det borde inte, eftersom det finns brandbeständiga väggar mellan garaget och alla bostadsutrymmen), är den extra belastningen på luftkonditioneringen proportionell mot temperaturen i garaget och inget annat.

Värmeflödet från garaget in i huset är proportionellt mot temperaturskillnaden mellan de två utrymmena, dividerat med väggens värmebeständighet mellan dem. Den senare är en konstant.

Så om du lämnar garagedörren öppnar temperaturen lägre, så ska du göra det.

    
svaret ges 29.07.2015 19:27