A 1950/60-talets historia om tidsresande robotar - var god hjälp att identifiera

15

Okej, jag ska kombinera mitt hat av tidrörande robotfrågor med min obehag för historiaidentifieringsfrågor och försöka utnyttja allas allvishet för att hjälpa mig att komma ihåg en historia om tiden som reser robot.

Detaljer Jag minns:

  • Kort historia.

  • En berättelse involverade en tidsresorrobot (duh)

  • Det var ganska gammalt (före 1970)

  • Roboten var lite förvirrad av tidens resor och misstog huvudpersonen för en Ivan the Terrible (den ryska tsaren).

  • Roboten hjälpte på något sätt att göra huvudpersonen till olika historiska figurer (sade Ivan the Terrible och om jag minns rätt, en Neanderthal?)

  • Jag minns vagt att roboten kunde dricka lite berusande (till honom) elektrisk "dryck".

uppsättning DVK-on-Ahch-To 20.03.2012 00:25

1 svar

14

OK, efter mycket Googling, tänkte jag ut det själv.

Kort historien var Ego Machine av Henry Kuttner.

Publicerad i Space Science Fiction maj 1952

When a slightly mad robot drunk on AC, wants you to join an experiment in optimum ecology—don't do it! After all, who wants to argue like Disraeli or live like Ivan the Terrible?

Det finns för närvarande tillgängligt på Project Gutenberg

    
svaret ges 21.03.2012 17:09