Anslutning för ö D / W och GFI och Avfallshantering

1

För närvarande under diskbänken har jag en 12/3 och en 12/2 tråd som kommer in i en kryssruta. 12/2 kommer från en annan vägg GFI och 12/3 kommer från brytpanelen. Hur kan jag ansluta ledningar i lådan för att lägga till det nödvändiga GFI-uttaget på ön tillsammans med ett underskärmutlopp och byt ut pluggen i bortföraren och kör direktledningen till den hårda ledningen D / W.

    
uppsättning Joe LaRosa 20.12.2016 11:37

1 svar

2

Ledningarna ska se ut så här ...


Jordledare ej visade

Avhängigt av var du bor kan eller inte behöva skyddsbehållaren. Ritningen visar GFCI-skydd, men det kanske inte krävs.

Om linjen som kommer till den andra behållaren redan är GFCI-skyddad, behöver du heller inte en GFCI-behållare.

    
svaret ges 20.12.2016 13:06