Can en resenär på turistvisum återinför USA efter 4 månader?

1

Jag är från Colombia och har en turistvisum. Jag åkte till USA i oktober 2014 och stannade till 20 januari 2015. Kan jag få återkomma till USA den 15 juni 2015?

    
uppsättning Jose Villada 26.05.2015 18:57

1 svar

1

Så länge din visum är giltig den dag du går, kan du (försöka) ange USA.

Det finns aldrig någon garanti när en utlänning går till USA att de ska få komma in eller hur länge de ska bli vistas. En invandrare kan alltid, om han känner sig, besluta att neka inresa eller ge kortare vistelsetid om han känner att personen nyligen har varit i USA för mycket eller av andra skäl. men din historia av resor till USA verkar ganska blygsam och det finns besökare som går till USA tystare utan problem.

    
svaret ges 27.05.2015 03:09