Det var ett system som hade "Step-Damage" Jag söker spelets systemnamn

5

Stegskador systemet var något så här:

För steg 7 rullar du 2d6 eftersom medlet är 3,5 per dö och det lägger till upp till 7 (för icke-exploderande eller rullande tärningar). Med exploderande tärningar är detta d12.

Sedan rullade du det maximala numret på en dörr du rullade som dö igen. Stegschemat skulle rulle numret i mitten oftare. Det var mer linjärt än en klockkurva.

Även om detta verkar vara en dålig förklaring hoppas jag att det kommer att hjälpa.

TLDR: Jag söker systemet som har steget skada som det är skada systemet.

    
uppsättning Vethor 11.07.2013 00:52

1 svar

18

Som återspeglas i den här frågan , tror jag Earthdawn är det system du är letar efter. Det kan också vara Alternativ , men det systemet använder uttryckligen inte d10s.

    
svaret ges 11.07.2013 01:13