Gardner Bender GET-3213 spännings tester som gav en strobing ljus på en av de ljusbrytare jag testade

1

Jag har en Gardner Bender GET-3213 spännings tester som gav en strobing ljus på en av de ljusbrytare jag testade. Jag tog bort strömbrytaren och testade bara ledningarna och det strök också. Alla andra omkopplare gav ett solidt ljus vid 120V.

    
uppsättning Gord 24.12.2018 19:29

0 svar