Vad stöds 4e kampanjinställningar?

11

Med "stöds" menar jag att det finns minst en bok (eller online-resurser på liknande nivå) som beskriver inställningen. Kampanjinställningar som jag redan vet om för 4: Nentir Vale (inte väl stödd), Forgotten Realms, Eberron ...

Jag är intresserad av "support" 4e inställningar så att jag inte behöver generera all fluff. Av olika anledningar är Eberron och FR ute efter mina omedelbara behov ...

Bara för att klargöra "stöds": Planescape och Greyhawk skulle vara exempel på kampanjinställningar som inte verkar stödjas (med böcker) för 4e, även om äldre arbeten existerar.

Jag är särskilt intresserad av om det finns några bra 3rd-party-inställningar.

    
uppsättning AdamC 17.03.2013 18:06

1 svar

7

Enligt officiella katalogen finns följande kampanjinställningar för D & D 4e:

  • Ljuspunkter , även känd som Nentir Vale efter att DMG-provgemenskapen är inställd i PoL (standardinställning)
  • Eberron
  • Forgotten Realms
  • Dark Sun

Medan en sorts mini-spel, spelar vissa spelare också Gamma World som en inställning.

Du kan hitta alla dessa uppgifter och vissa inställningar från tredje part här

  • Wraith Recon
  • Amethyst
  • Scarrport (one city only)
  • Kingdoms of Kalamar
  • 4e Ultramodern (does anyone know if this is a setting or just a rules set?)

Om dessa inställningar är bra eller inte, kan jag inte säga.

    
svaret ges 17.03.2013 20:46