How höjd förändras med förändrad QNH?

0

Hur ändras AGL-höjden med förändrad QNH? Jag skulle bara vilja bekräfta eller korrigera min intuition ..

Flygplan håller vissa FL med några QNH, dess instrument visar några AMSL. Nu går flygplanet med ett lägre lufttryck, men håller samma set QNH. Hur ändrar den verkliga AGL-höjden?

Min intuition är att höjdmätaren effektivt visar visst tryck. Om atmosfärstrycket faller (t ex från 1013 till 990) för att visa samma uppmätta tryck (höjd) måste flygplanet sjunka. Då har flygplanet lägre reell AMSL än vad som visas på instrument.

Är min intuition rätt?

    
uppsättning gusto2 09.05.2018 22:20

1 svar

1

Ja. Det finns ett gammalt ordspråk: när du flyger från hög till låg, kolla nedan! länk har en bra korrekt beskrivande bild.

Airplane is maintaining certain FL with some QNH

Observera att om du var på FL (flygnivå) skulle du inte använda QNH, du skulle använda QNE. Du använder QNH upp till övergångshöjden och clearingar kommer att ges för att behålla ett visst antal fötter (eller mätare i vissa länder). Över övergångshöjden skulle ditt godkännande vara att behålla en viss FL och du skulle använda QNE, 1013.2 hPa.

    
svaret ges 09.05.2018 22:29