Gledhill 450 Torrent RE

1

Vad är toppröret anslutet till min Gledhill Torrent 450 RE-termiska butik?

Det kommer ut ur tankens allra bästa. Inte på sidan men högst upp i mitten?

    
uppsättning Matt 04.12.2010 14:36

1 svar

2

Se på installations- och servicemanualen , det verkar som om springa till en matnings- och expansionstank för att tillåta att vattnet i ditt system expanderar och kontraherar säkert när det värmer och kyler.

    
svaret ges 04.12.2010 15:33