Kan förvirring få en varelse att röra sig och attackera?

2

Förvirringseffekten på Gibbering Mouther och Umber Hulk innehåller den här texten:

On a 1 or 8, the creature makes one melee attack against a random creature, or it does nothing if no creature is within reach.

Utgår detta att det är tillåtet att flytta till någon varelse inom sitt hastighetsområde? Eller det måste bara stå och attackera en närliggande varelse om det är möjligt?

    
uppsättning Robert 19.05.2016 04:28

1 svar

11

Reach är termen definierad i reglerna - det är området runt ett varelse som det kan attackera någon med en melee attack. Det är normalt 5 meter men vissa varelser attacker och några vapen har en större (eller mindre) räckvidd.

Med det i åtanke är meningen lätt att tolka - om det finns varelser inom sin räckvidd attackerar den en av dem (en gång) slumpmässigt, om inte det gör ingenting - i varken fallet kommer / kan det flyttas.

    
svaret ges 19.05.2016 04:35