Gör animerade objekt möjligheter angrepp?

15

Gör föremålen animerade av Animate Objects stavning göra möjliga attacker?

Medan jag tror att animerade objekt är säkert kapabel av möjlighetsattacker, kommer formuleringen "Om du kommandot ett objekt att attackera, kan det göra en enda meleeattack mot en varelse inom 5 fot det " får mig att undra om ytterligare tillfälleattacker också är implicita med det här kommandot.

    
uppsättning Matt Vincent 28.06.2017 23:14

1 svar

26

Ja, de kan.

Från stavningen:

If you issue no commands, the creature only defends itself against hostile creatures. Once given an order, the creature continues to follow it until its task is complete.

Om du beställer dina animerade objekt till "Döda dessa orker", kommer de att göra allt de kan för att utföra uppgiften tills det är fullständigt utan att du utövar en annan åtgärd (bonus eller annat) för att göra det. Det här skulle innefatta att göra Opportunity Attacks, eftersom de är varelser, det finns ingen text som säger att de inte har någon reaktion, och en OA utlöses av målet som rör sig ur en varelse.

Å andra sidan, om du bara beordrar dem till "Attack this particular orc, this round", skulle de utföra den uppgiften och sedan vänta på ytterligare instruktioner, eventuellt retaliating om attackerad.

    
svaret ges 28.06.2017 23:23