Typ av visum för arbetsintervju i Kina

5

Jag planerar att gå till en intervju med Peking. Det är ett dotterbolag till ett amerikanskt företag. Jag undrar vilken typ av visum jag ska ansöka om. Det är inte riktigt en affärsresa men det räknas självklart inte heller som turism.

    
uppsättning greatquestionasker 09.06.2014 05:37

1 svar

1

Mitt lokala kinesiska konsulat listar följande typer av viseringar som eventuellt kan gälla för dig:

  • F - Utfärdat till dem som avser att resa till Kina för utbyte, besök, studier och andra aktiviteter.
  • L - Utfärdat till dem som avser att resa till Kina som turist.
  • M - Utfärdat till dem som avser att åka till Kina för kommersiella och handelsaktiviteter.
  • R - Utfärdas till dem som är högkvalitativa talanger eller vars kompetens är brådskande i Kina.
  • Z - Utfärdat till dem som avser att arbeta i Kina.

Du kan eliminera L, förmodligen R och Z vid denna tidpunkt. Så du skulle förmodligen bli utfärdat ett F eller M visum.

I praktiken väljer du inte specifikt vilken som gäller för dig. Du markerar rutan på viseringsansökningsformuläret som passar dig bäst, och konsulatet bestämmer då vilken visumtyp som ska utfärdas. Valen kan se ut så här:

  • [] 旅游 Turism
  • [] 交流, 考察, 访问 Besök på affärsresa
  • [] Företag Företag & Handel
  • ...
  • [] 其他 (请 说明) Annat (Ange):

Om du är osäker, beskriv ditt avsedda besök (jobbintervju med ett företag) i fältet "Annat". Om du väljer ett av de andra alternativen (t.ex. "Besöksbesök") finns det ett annat utrymme senare på ansökningsblanketten för att ge ytterligare information om din ansökan.

Om du kan få ett inbjudningsbrev från företaget som kommer att intervjua dig, kommer det förmodligen att hjälpa till mycket och du ska skicka in brevet med din visumansökan. Om företaget har intervjuat och anställt icke-kinesiska medborgare tidigare, kommer detta förfarande att vara bekant för dem.

    
svaret ges 10.06.2014 04:23