Overstay sanktioner i Filippinerna

1

Jag är fransk medborgare, jag är redan på Filippinerna i 36 månader. Normalt måste jag lämna den 17 september 2018, betyder idag. Av personliga skäl är jag förmodligen sen, då måste jag göra min ECC.

Hur mycket totala avgifter och böter förväntas jag betala när jag avgår efter min övergång? Finns det några andra påföljder som jag kan förvänta mig?

    
uppsättning Alex 17.09.2018 06:19

0 svar