DIY kabelreling hörn postkonfiguration?

0

Använda Steeltek rörbeslag för att skapa hörnställningar över en halv lägre nivå. Min plan var att få upprättarna och toppen & bottenskenor gjorda av det galvaniserade röret & beslag och använd kabelskena för mellanliggande horisontella skenor.

Jag försöker hitta det bästa sättet att köra kabeln genom hörnposten så att jag kan använda de två yttre inläggen som terminaler. Min oro är att jag vill lindra kinkning / skrapning av kabeln eftersom den gör att den vrids och spänns.

Min lilla ritning:

391.133     
uppsättning Jason 12.08.2017 04:21

0 svar