How kom tvillingarna 1940?

2

I Hollow City går Jacob och hans vänner till London (under år 1940) och går under St Pauls katedral och letar efter de egendomliga duvorna. Innan de går in i slingan som ligger under kistan hittar de två tvillingar som kan klara echolokation. Dessa tvillingar har nyligen lämnat sin loop och på något sätt kom in i 1940 från den. Vi har tidigare lärt oss att när peculiars avslutar en slinga, reenterar de sin egen tidsperiod; till exempel Emma lämnar en slinga sätter henne i 1940 men Jacob lämnar en slinga skulle sätta honom i nutiden. Om tvillingarna bara har lämnat sin slinga och slutade år 1940, måste de ursprungligen komma in i slingan på nästan exakt samma tid det året som Jacobs lag anlände, eftersom folk lämnar slingor samtidigt som de kom in. Slingor kan bara anges om de är från en tidigare tid än den nuvarande, och tvillingarna uppkom precis vid rätt tidpunkt 1940, vilket skulle innebära att datumet för tvillingarna var bara några dagar efter datumet för Fru Peregrine slinga, den ena barnen lämnade. Det här är oerhört svårt att tro, så jag misstänker att detta är ett plotthål.

Missar jag något? Hur är detta möjligt? Är det bara ett plotthål?

EDIT: I själva verket kommer människor inte ut ur en slinga samtidigt som de kom in. Faktum är att de kommer ut relativa till när de angivna (så mycket tid passerar som tid i slingan), så tvillingarna måste ha skrivit in år innan precis rätt tidpunkt.

    
uppsättning Neithan 17.12.2016 19:20

0 svar