Vad är "squeezing"?

19

Detta är förmodligen uppenbart, men jag skurde regelböckerna och SRD och jag kan inte räkna ut vad som klämmer.

Till exempel:

Amorphous. The pudding can move through a space as narrow as 1 inch wide without squeezing.

Så vad skulle en karaktär utan Amorphous göra?

    
uppsättning Robert 25.02.2016 03:15

1 svar

42

Kolla in spelarens handbok, s. 192:

Squeezing into a Smaller Space: A creature can squeeze through a space that is large enough for a creature one size smaller than it. Thus, a Large creature can squeeze through a passage that's only 5 feet wide. While squeezing through a space, a creature must spend 1 extra foot for every foot it moves there, and it has disadvantage on attack rolls and Dexterity saving throws. Attack rolls against the creature have advantage while it’s in the smaller space.

Varelser utan amorfa regleras vanligtvis av den regeln.

Som påpekad av @Adeptus är regeln också tillgänglig i SRD (sidan 92) och Grundläggande regler för spelare (sidan 71 i utskriftsversionen, Bekämpa> Rörelse och position i webbversionen).

    
svaret ges 25.02.2016 03:28