Turkiet Fry Smoking Oil

1

Jag försöker att friska en kalkon för första gången. Jag låter oljan bli för varm och det rökning mycket tungt i flera minuter (10 minuter), men jag kunde få ner tempret där det inte röker längre.

Är min kalkon sannolikt förstörd matlagning i denna olja? Ska jag inte riskera att betjäna den till min familj, även om det verkar vara okej?

    
uppsättning azurepancake 25.12.2017 19:46

1 svar

1

Överhettningsolja får det att bryta ner, vilket i sin tur ger upphov till smaker och dålig prestanda. Det finns viss oro för negativa hälsoeffekter, beroende på vilken typ av olja, men i en kortvarig sökning fann jag inget slutgiltigt. De flesta rekommenderar att man kasserar oljan.

    
svaret ges 26.12.2017 14:34