Looking för en Sci Fi-bok om digitaliserade människor i dystopisk framtid

7

Min oförmåga att återkalla denna bok leder mig till distraktion! Jag tycker att det är ganska nyårsåldern (2009+) och innebär en dystopisk verklig värld belastad av överbefolkning. Science som utvecklat en Matrix-liknande digital / kiselvärld där mänskliga medvetenheter laddas upp till denna idylliska miljö - åtminstone dem med tillräckligt med pengar. Mest alla som kan är i denna nya kiselmiljö. Då börjar någon att stänga av delar av den nya digitala världen. Huvudpersonen är den lyckliga att bli omärmad (för att använda Morgan's apt frase) och går ovilligt tillbaka i köttutrymme för att hitta perpsna.

Någon har någon aning om vilken bok jag pratar om?

    
uppsättning Tom Gilchrist 08.01.2015 03:33

0 svar