För rutter över havet, är glidfiske utrustade med förstahjälpsprodukter, mat, vatten, radio, etc?

8

Livräddningsflöden ersätts ofta av glidflakor, glidbanorna har dubbelfunktion: Evakuering och när fristående överlevnad. Men de packas tätt i flygplansdörrarna, så de innehåller förmodligen inte en överlevnadskit.


Trevligillustrationav Ron Wilson
Även om det skulle vara typiskt för dykning på Lake Michigan, inte i tungt havet

För rutter över oceaner, vad är den utrustning som finns tillgänglig ombord på flottor när de används? (förstahjälpsartiklar, mat, vatten, radio, etc). Var lagras denna utrustning före evakuering? Vem tar hand om att göra denna utrustning tillgänglig på varje flotta?

    
uppsättning mins 07.12.2016 20:52

1 svar

5


( Källa ) En Boeing 747 raftöverlevnadssats .

Vanligt innehåll innehåller inkludera nonperishable mat och bagged vatten -

Baskit:

 • Survival Manual
 • Flashlight, w/Lithium Batteries
 • Knife Assy., Utility
 • Signal Mirror Assy.
 • Sea Dye Marker
 • Raft Repair Kit
 • Whistle Assy.
 • Water Package Assy. (4.23 fl. oz. per pack)
 • Bailing Bucket
 • Sponge
 • Lip Balm
 • Adhesive Bandage, 1 in (16 per box)
 • Bandage Compress, 2 in (4 per box)
 • Bandage Compress, 4 in (1 per box)
 • Triangle Bandage, 40 in
 • Adhesive Tape (2 rolls per pack)

Förnyelsekit:

 • Sea Sickness Pill Packs (12 tablets per pack)
 • Day/Night Flare
 • Water Purification Tablets (50 tablets per bottle)
 • Antiseptic Swabs (10 swabs per box)
 • Ammonia Inhalants (10 vials per box)
 • Burn Compound (10 tubes per box)
 • Eye Dressing Packet
 • Candy (Sucrose) Rations (10 candies per pack)

Det är besättningens ansvar att samla kitsna.

De ligger i närheten av utgångarna, antingen i garderober, takfack, skötplats eller bagagefack. Exakt plats varierar med flyg och flygbolag.

Axlar, första hjälpenpaket, rep, brandsläckare, megafoner etc. lagras även på samma platser som nämnts ovan.

    
svaret ges 10.12.2016 02:30