How arbetar tvångsrörelse med hörn?

4

Hur påverkar tvångsrörelse (i det här specifika fallet ett tryck) med hörn? Jag har en situation som är följande:

A använder en kraft som har ett tryck 1. Genom hur jag tolkar reglerna kan B inte skjutas någonstans. För att komma till D1 måste han flytta 2 rutor (D2, D1) i samma sätt som om han försökte gå runt hörnet normalt. Eftersom ett tryck till D2 inte skulle lämna honom längre än när han började, fungerar inte trycket.

Är detta rätt tänkesätt, eller tillåter reglerna en diagonal push i denna situation?

    
uppsättning Majuju 07.06.2013 08:31

1 svar

5

Du kan inte driva en varelse när det finns ett hinder i vägen.

Från DDI:

Corners: When an obstacle fills a square, you can’t move diagonally across the corner of that square.

och

a target cannot be forced through blocking terrain.

    
svaret ges 07.06.2013 08:43