How valdes äldsterna av Xanth?

4

Som titeln säger, hur är de valda? Med tanke på att de kan ha en hel del makt, antar jag att de var människor med användbara och kraftfulla talanger (inte nödvändigtvis i magikerklassen).

    
uppsättning Chetter Hummin 21.09.2012 19:15

1 svar

4

"Elders råd" är ganska framträdande i serien, och du skulle tro att det här skulle vara en ganska enkel fråga. Jag kommer inte ihåg eller hitta någon direkt omnämnelse av valet för att en ny medlem läggs till i "Elders råd".

Det finns ett par tips, dominerande är att flera nämner att rådet agerar på konungens vägnar, när han är borta.

Närmast ett tydligt uttalande är denna del från "Question Quest"

"No my time is done. since we have no magician to assume the throne, we shall simply have to make one. As King, I am the final authority on who is and is not a magician. In due course we shall have to set up a committee or council of elders for this purpose; that is one of the reforms you shall see to."

Eftersom kungen är den slutgiltiga auktoriteten, har vi tydliga bevis på att kungen utgör ett (speciellt) äldresråd; Det följer att medlemskap i "äldres råd" är på kungarnas nöje.

    
svaret ges 08.06.2013 03:19