Can kompressorblad görs större för att öka tryckkraft och effektivitet? [stängd]

-4

Eftersom kompressorsektionen i motorn behöver flyttas mycket snabbare och ju desto större bladet blir, desto större spetshastighet skulle större kompressorblad producera mer dragkraft och därmed bättre effektivitet?

Om inte, vad begränsar deras tipsstorlek? Är det vridmomentet för de varma sektionerna av motorerna, eller för att förhindra en stall eller flameout vid de heta delarna av motorerna?

    
uppsättning securitydude5 02.03.2018 13:21

1 svar

2


( wikimedia.org )

Anledningen är geometri. Tänk på bilden ovan för en industrigassturbin (bästa bilden jag hittade som kommer att illustrera min punkt). Om du byter bladkordet för att göra det större för att få färre blad, kommer de att ha en extrem angreppsvinkel och kommer att hamna som en vägg.

Om du behåller samma angreppsvinkel och ökar ackordet blir skivan mycket tjockare vilket resulterar i en mycket lång motor. Och precis som deltavingar är en djup ackords fördel endast lönsam vid låg hastighet (tänk Concorde wing root).

Så höga förhållandet (tunna blad) är valet för en effektiv motor. Också ju större bladet, desto mycket starkare måste dess montering vara (om du vill prova det).

Jag är inte säker på om det finns ett typsnitt i "ju större bladet desto större spetshastighet." Men nej, vi har täckt det innan om du menade spannet. Ju större diameter, desto långsammare varvtalet, men spetshastigheten förblir mer eller mindre densamma.

    
svaret ges 02.03.2018 21:33