Can du Dash medan benägen?

18

Låt oss säga att du befinner dig på en sluttning som kan göra dig benägen (och ta skada) på en misslyckad räddning. Du vill göra dig själv benägen före lutningen för att inte riskera att ta skada när du går igenom den. Men du har också bråttom, så du vill gå fortare.

Min fråga är: kan du Dash medan benägen?

    
uppsättning Gael L 11.12.2017 16:37

1 svar

27

Crawling Prone

Ja, du kan absolut dash medan du är benägen. Om du inte vill tillbringa hälften av din hastighet för att stå upp, kan du fortfarande krypa (från PHB, 191)

To move while prone, you must crawl or use magic such as teleportation. Every foot of movement while crawling costs 1 extra foot.

För att stå upp, använder du halva hastigheten (PHB, 190)

Standing up takes more effort; doing so costs an amount of movement equal to half your speed.

Vad detta betyder, och varför stående är troligen bättre.

Det gör i grunden din rörelse till svår terräng, vilket effektivt kommer att försvaga bindestrecket. Om du har en hastighet på 30 och tar Dash-åtgärden, skulle du nu kunna flytta totalt 60 (30 vanlig flyttning, 30 Dash), men kan bara flytta 30 '. Alternativt kan du stå upp för 15 'av rörelse (hälften av din hastighet), och sedan slutföra din rörelse (15) och ta stegspelet (30) för totalt 45.

A relaterad fråga på bekostnad av att ställa upp hjälper till att förstå detta.

    
svaret ges 11.12.2017 16:40