Icke-integrerade variabler i AnyDice [stängt]

1

Finns det ett sätt att ha icke-heltal variabler i AnyDice? (Till exempel för varje kritisk nivå måste jag träffa minst 5,5: den första kritiska nivån behöver 6, andra 11, tredje 17, fjärde 23 osv.)

    
uppsättning seraph 22.08.2016 20:55

0 svar