In nominella överordnade för en psykologisk / surrealistisk inställning [stängd]

1

Jag letar efter att skapa en psykologisk nominell inställning baserad kring mänskliga drömmar och marsor. Vilka är de mest användbara brukarna att använda för en komisk / surrealistisk tolkning av eterplanet som påpekar psykologiska idéer över direkt konflikt mellan motstående överordnade?

    
uppsättning Bryan Gustafson 25.10.2014 15:54

0 svar