Vad ligger i den östra delen av jordjorden, och varför är det allt underligt för Sauron?

21

Det finns ett antal gånger i Ringenes herr där "öst" nämns - piratskepparna, de slavdrivna gårdarna. Och såklart är alla folket underordnade Sauron som kommer att bekämpa Gondor och Väst. Finns det några kartor över Mellanöstern, och vad är det där ute?

    
uppsättning Jason 14.01.2014 19:40

4 svar

17

Det finns gott om kartor över Middle Earth.

En sådan karta är

PiraternaduprataromärCorsairsCorsairs.

LotR wikia anger

The Corsairs of Umbar are a nation of Men, or corrupted Númenóreans, in Middle-earth known for their piracy of ships along the coasts of Gondor.

De slavdrivna gårdarna som jag är ganska säker på är de människor från Khand som kämpade för Sauron-armén.

Ett utdrag från LOTR Wikia om Khand

Khand was the name of a land which lay to the south-east of Mordor and to the east of Near Harad. Almost nothing is known about Khand or its nomadic people. "Variags" (men of Khand) fought for Sauron's army, but nothing aside from their name was mentioned.

Något som jag tror när de pratade om öst talar de om länder till den östra delen av Mellanöstern, särskilt de öster om Mordor.

Det finns en lista över östliga länder i Wikia

De inkluderar

  • Cuiviénen
  • Hildórien
  • Khand
  • Orocarni
  • Rhûn
  • Helcarhavet
  • Rhüns hav
  • Sea of Ringol
  • Gula bergen

En annan typ av karta som jag hittade var av Middle-earth och de Undying Lands.

Förflerkällorominformationen angående Umbar

Gondor's power, however, eclipsed that of Umbar as the Third Age progressed, and at one point, perhaps around the time of Tarannon Falastur, Umbar acknowledged the sway of Gondor6.

↑ J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Two Towers, "The Window on the West"

För fler källor om Khand finns det några källor till information om Tolkien Gateway också

According to Tolkien Gateway it states that Khand was South East of Mordor..

↑ J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (ed.), Unfinished Tales, "The West of Middle-earth at the End of the Third Age" [map]

The Men of Khand were called Variags.5

↑ 2.0 2.1 J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Return of the King, "The Battle of the Pelennor Fields"

Khand was under the influence of Mordor and supplied it with horses, and twice came into the history of Gondor: first in T.A. 1944 when the Variags together with the Wainriders attacked Gondor,5 and later during the War of the Ring when they fought at the Battle of the Pelennor Fields.

↑ J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, Appendix A, "The Númenorean Kings", "Gondor and the Heirs of Anárion"

    
svaret ges 14.01.2014 20:01
8

Midterjordens öst (och söder), bortom de viktigaste publicerade kartorna, var endast kortlagd i Ambarkanta, som skrevs på 1930-talet och publicerades i Formningen av medeljorden (HoME 4) .

Mensomdukansevardennakartläggningväldigtgrundläggandeochvisaringageografiskaegenskaperutöverkusternaochdestorabergskedjorna.DetföreställerocksåRingenesherr,sådukommerinteattsealltduvetfrånLotR-kartornapåden,ochdetärocksånödvändigtattfrågaexakthurgiltigtdetkanvaranärdetgällersenarearbete(ochävensenareåldrar-dethärvarpre-drunkning-of-numenorochvärldsklassadgeografi).

Karen Wynn Fonstads Atlas of Middle Earth bygger på den här kartan för att ge mer detaljerade världskartor, men de är naturligtvis inte baserade på något annat i Tolkien-kanonen, så ta dem med den korrekta storleken av salt.

David Day har också byggt sina egna kartor i sina egna böcker, men hans verk hålls generellt i ringa utsträckning.

För den andra delen av din fråga - varför är det allt underligt för Sauron - det handlar bara om geografisk nödvändighet. Västet var där resterna av de gamla Elven-kungarna var det besökte av numenoreerna och i synnerhet nordväst var den närmaste delen av medeljorden till Aman under första och andra åldrar, så Sauron kommer naturligtvis att expandera i motsatt riktning. Se bokstav 229:

The original stronghold of Evil was (as traditionally) in the North; but as that had been destroyed, and was indeed under the sea, there had to be a new stronghold, far removed from the Valar, the Elves, and the sea-power of Númenor.

Kom också ihåg att i andra ålder hade Sauron helt överskridit medeljorden med undantag för denna nordvästra region. för det mesta av den tiden hade han effektivt "vann". När Gandalf säger (i Shadow of the Past ) att "fienden fortfarande saknar en sak att ... täcka alla länder i ett andra mörker" - det var det första mörkret.

    
svaret ges 14.01.2014 20:44
5

Det finns en komplett Middle Earth-karta:

DenhärpubliceradesavIronCrownEnterprisesförMiddleEarthRolePlaying,licenseratavTolkienEnterprises(1984).TolkienEnterprisesharrättigheterfrånUnitedArtists1976.AU,somegen,fickrättigheternadirektfrånJRRT1968.

Detbetyderattdennakartaär"i kanon", men inte Tolkien-made.

En annan är den som spetsas av DoctorWho22, som återigen inte är Tolkien gjord, där du kan se andra åldern (notera att Middle Earth fortfarande är förenad med Undying lands, Numeror är där och även Beleriand). En bättre kvalitet bild är

Men notera att den enda Tolkien-gjorda kartan är skissen pekad av Jimmy Shelter.

    
svaret ges 14.01.2014 21:38
0

Öst var inte alltid under hans fealty. Gondor bosatte sig Harad och Umbar, men de uppror senare i Gondors civila strävan över vem som skulle vara Gondors konung, etc.

    
svaret ges 15.01.2014 13:47