Do rasens ursprung stack?

13

Om jag tar en prestation som ger mig ett visst ursprung men jag har redan ett specifikt rasär ursprung, stackar de eller är mitt rasärande ursprung ersatt?

Tänk på detta exempel. Calistar Eladrin är en djärv varelse, men han vill ta Haunting Shade feat.

Haunting Shade

Your origin changes to shadow if it isn't already, so you are considered a shadow creature for all effects related to creature origin.

Är han en skugga varelse, eller både skugga och fey?

    
uppsättning Peter Seckler 28.09.2010 13:17

2 svar

13

Ja, Calistar har nu en ursprung av Skugga .

I Regelkompendium p60 definieras ursprung. Det säger inte uttryckligen, men implikationen är att varelser normalt bara har ett ursprung, ungefär som om de har en nivå, en ras.

Smaktexten i Dragon Magazine # 387 ger också starka fördelar Denna tolkning säger att för att ta denna prestation måste en karaktär ge upp sin själ.

    
svaret ges 28.09.2010 16:59
14

Jag skulle tolka det specifika fallet som "Ditt ursprung ändras för att skugga ..." Han är en skuggande varelse och inte längre en fej.

    
svaret ges 28.09.2010 16:06