Jersey City Journal Square PATH parkering - hur gör jag en bokning?

8

Jag planerar att köra till NYC, och stanna i Jersey City för att minska kostnaderna.

Jag kommer att köra från mitt hotell till Journal Square PATH Station för att komma in på Manhattan varje dag.

På PATH-webbplatsen står det att parkering tillhandahålls av LAZ-parkering i närheten.

Men på LAZs parkeringsplats är allt jag får en informationssida, och ingenting om reservationer eller kostnader.

länk

Kan någon ge insikt om huruvida denna parkeringsplats ofta fyller upp, liksom priserna. På lazparking.com ger det ingen ränta för denna parkeringsplats.

Jag är bara bekymrad över att om det fyller upp det kan det leda till svåra komplikationer i mina planer.

    
uppsättning ScottF 04.05.2016 19:36

1 svar

5

LAZ har ett online bokningssystem på deras hemsida , men det verkar vara otillgängligt för den specifika platsen. En annan webbplats som heter Parkopedia listar deras prislista:

Parkopediavisarmångaalternativaparkeringsplatseridetområdet,sådubordeintehanågotproblematthittaenplats:

    
svaret ges 01.06.2016 14:46