Är det något fel med att lämna toaletten under vattenlinjen?

2

Vid felsökning av ett problem med återkommande spolning (visade sig vara en utslitad klaff) sänkte jag tankvattennivån till ungefär en tum nedanför vad tillverkaren markerade som vattenlinjen. Spolning verkar fungera bra - gott om kraft, påfyllnad, fin och klaffen är fast. Jag skulle vilja spara vatten genom att lämna vattenlinjen där den är nu, men kommer jag att orsaka något slags problem om jag gör det?

    
uppsättning NotHandyMan 18.08.2013 16:19

1 svar

2

Som volymreducer har människor lagt två eller tre tegelstenar i tanken för att spara på den mängd vatten som används per spolning.

Att vara nere vid 1 tums huvud på vattennivån är inte mycket att oroa sig för.

Så länge det spolas innehållet ändå, är du bra.

    
svaret ges 18.08.2013 22:06